Pacjent, który przechorował infekcję wywołaną wirusem SARS CoV2 jest ozdrowieńcem i może podzielić się swoim osoczem z osobami, które ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem.
Jeden ozdrowieniec może oddać osocze nawet kilka razy, a jedna wizyta może pomóc trzem osobom.
Osocze mogą oddawać osoby w wieku 18 - 65 lat minimum 14 dni od ustąpienia objawów po spełnieniu kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi.

Osocze można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Najbliższe znajduje się w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 8 ; telefon 535612456,  668490572